00:10:44
1 Kommunfullmäktiges öppnande
00:11:45
2 Upprop samt anmälan om närvarande
00:16:05
3 Val av justerande
00:16:25
4 Justering
00:16:31
5 Information från Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB
00:28:20
6 Styrelser nämnder och beredning information
00:35:15
7 Revisorerna information
00:42:00
8 Återrapportering
00:42:08
9 Privatiseringen av personlig assistans, interpellation
00:43:27
10 Problematik i svårrekryteringar av vissa personalgrupper inom vård- och omsorg, interpellation
01:05:19
11 Frågor
01:12:40
12 Uppföljning av motioner inkomna 2015
01:13:23
13 Vid långa kommunfullmäktigemöten ge möjlighet till att äta en vanlig måltid, motion
01:15:10
14 Avfarten från väg 56 i Tärnsjöområdet, motion
01:15:44
15 Anmälan av nya motioner
01:20:27
16 Återrapportering av medborgarförslag
01:21:29
17 Anmälan av nya medborgarförslag
01:25:52
18 Allmänhetens frågestund del 1 av 2
01:26:21
17 Anmälan av nya medborgarförslag
01:30:11
19 Avsägelser
01:30:42
20 Valärenden
01:31:03
21 Anmälningsärenden
02:11:00
22 Allmänhetens frågestund del 2 av 2
02:14:04
23 Information om Regionkommunbildning i Uppsala län
03:09:10
23 Budget 2016 plan 2017-2018, uppdrag att fördela övergripande besparing, återremiss