1 Kommunfullmäktiges öppnande
2 Upprop samt anmälan om närvarande
3 Val av justerande
4 Justering
5 Seminarium om medborgardialog
6 Seminarium om medborgardialog